Kontakt

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

  • Predávajúci:
  • Ing. Vladimíra Vašutová - VavaPoly,
  • sídlo: Jánskeho 15, 949 01 Nitra
  • IČO: 40232298
  • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.
  • Predávajúcinie je platcom DPH.

Spôsob platby

Za tovar je možné platiť prevodom na účet vedený v Tatrabanke - SR, prevodom na účet vedený v ČSOB banke - ČR, v hotovosti pri prevzatí zásielky na dobierku, v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne.

Preprava a dodanie tovaru

Tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania u šitia na zákazkusa dohaduje vždy individuálne a je závislý od zložitosti zákazky a množstvá iných zákaziek. V prípade, že nebude možné objednaný tovar zaslať podľav yššieuvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi doručovateľa. Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.